Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisten tulee pystyä vaikuttamaan siihen, miten yritykset käsittelevät keräämiään henkilötietoja.

Asetus koskee luonnollisesti myös Syke Kotipalvelut Oy:ta.

Asetus:

  • antaa ihmisille oikeuden päättää omien henkilötietojensa sekä tunnistamisen mahdollistavan niin sanotun digitaalisen jalanjäljen käytöstä
  • yhdistää sääntöjä ja yksinkertaistaa yrityksiä koskevia käytäntöjä EU:n yhteismarkkinoilla
  • velvoittaa organisaatioita käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti.

Asiakastiedot Syke Kotipalvelut Oy:n käytössä

Koska käsittelemme Sykkeellä sekä henkilö- että potilastietoja, asiakkaidemme luottamus on meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen. 

Sykkeellä käytämme henkilötietoja:

  • asiakassuhteiden syntymisessä ja ylläpitämisessä
  • palvelutarjonnan kehittämisessä ja laskuttamisessa
  • yrityksemme lakien, säädösten ja muiden sääntöjen noudattamisessa.

Henkilötietojen suojaaminen on meille välttämätöntä

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan antamienne ohjeiden mukaan. Kysymme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme haluamiesi palvelujen tarjoamista ja juridisten velvotteidemme täyttämistä varten.

Luovutamme henkilötietojasi muille osapuolille vain silloin, kun meiltä vaaditaan sitä laillisin perustein tai olet itse antanut siihen luvan. 

Voit pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi, rajata niiden käyttöä, korjata ne oikeiksi tai pyytää niiden poistamista. Mikäli haluat, voit saada myös kopion käytössämme olevista henkilötiedoistasi. 

Asiakkaalla on aina oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja kannamme ja mihin niitä käytämme. Lisätietoa asiasta löydät Syke Kotipalvelut Oy:n kuvaus henkilötietosuojauksesta.